ONS SAL JOU KONTAK!

  Verjaar Skuld In Suid-Afrika?

  Skuld verjaar oftewel verval wel in Suid-Afrika. Sekere skuld kan afgeskryf word indien die skuld ouer as drie jaar is, maar dit is ’n bietjie meer gekompliseerd as dit.

  Watter skuld kan nie verjaar nie?

  Hierdie tipe skuld kan jou vir 30 jaar agtervolg:

  • Huislenings
  • Munisipale rekeninge
  • Televisielisensies
  • Gelde verskuldig aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS)

  Watter skuld verjaar na drie jaar?

  Gewoonlik die tipe skuld waarvoor jy ’n dagvaarding kan kry indien jy dit nie betaal nie. Voorbeelde hiervan is:

  • Persoonlike lenings
  • Winkelrekenings
  • Kredietkaartrekenings
  • Motorlenings
  • Selfoonrekenings

  Wat is die vereistes vir verjaring?

  As daar geen aksie geneem was binne die tydperk van drie jaar nie, word die skuld as verjaar beskou. Dit beteken dat jy het in die betrokke tydperk:

  • Geen dagvaardings ontvang vanaf die betrokke krediteur nie;
  • Geen betalings vir ’n periode van drie jaar gemaak nie;
  • Geen kontak hetsy per brief, epos of telefoonoproep vanaf die krediteur gehad nie;
  • Nie mondelings of skriftelik hierdie skuld erken nie.

  Wat is ’n vertraagde verjaring?

  Verjaring kan ook in sekere gevalle vertraag of gestuit word. Gewoonlik in een van die volgende gevalle:

  • Die skuldenaar is in die buiteland;
  • Die skuldeiser is minderjarig of kranksinnig;
  • Die skuld vorm deel van ’n dispuut;
  • Die skuldeiser of skuldenaar is oorlede en die boedel is nog nie afgehandel nie.

  Hoe werk skuld verjaring in die praktyk?

  Kom ons verduidelik dit met ’n voorbeeld.

  Voorbeeld: Jy het ’n lening gemaak in 2018 en vergeet daarvan. Jy kry geen oproepe, eposse, briewe of dagvaardings vanaf daardie krediteur nie. Dit beteken dat indien die krediteur jou in 2022 kontak in verband met hierdie skuld het die skuld reeds verjaar en hoef jy dit nie te betaal nie. MAAR indien jy in 2019 ’n betaling gemaak het, selfs al was dit net een betaling begin jou drie jaar nou in 2019 en nie meer in 2018 nie. Dit beteken dat daardie krediteur steeds in 2022 daardie skuld kan verhaal by jou.

  Die Nasionale Krediet Wysigingswet wat in Maart 2015 gepubliseer was, verbied die invordering of die verkoop van verjaarde skuld.

  Onthou dat verjaring is nie ’n verskoning om nie jou skuld te betaal nie. As die krediteur enigsins kan bewys dat hulle jou probeer opspoor het sal jou verweer van verjaring misluk.

  Wanneer jy aansoek doen vir skuldberading sal skuld wat reeds verjaar het nie onder skuldberading geplaas word nie. Hulp met Skuld stuur vir ons kliënte die briewe wat ons vanaf die krediteure kry wat sê dat die skuld reeds verjaar het.

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.